dobrodošli

Dobrodošli na spletnih straneh podjetja Spajkit, informacijske tehnologije d.o.o.

Osnovna dejavnost podjetja je razvoj, načrtovanje, svetovanje in gradnja informacijskih sistemov za potrebe predstavitev podatkov in informacij na spletu.  

Tehnične rešitve realiziramo tako na tehnologijah odprte kode kot na komercialnih tehnologijah.

V začetku delovanja je bilo podjetje usmerjeno predvsem na storitveno dejavnost: svetovanje, vzdrževanje in gradnjo informacijskih sistemov za znanega naročnika.  Kasneje smo začeli tudi s trženjem svojih lastnih programskih rešitev.

Podjetje Spajkit gradi svoj uspeh na izkušnjah, pridobljenemu znanju in odprtosti do novih znanj, ki so potrebna za vsakdanji razvoj podjetja. Prvobiten za uspeh je pozitiven odnos podjetja do strank in drugih poslovnih partnerjev.

Z učinkovito storitveno dejavnostjo si gradimo zaupanje in skupaj s strankami gradimo rešitve, ki bodo postale modularni produkti, primerni za trženje.

Potencial podjetja smo zaposleni, ki stremijo k čim širši razgledanosti in s tem pridobivanju novih znanj. Poudarek dajemo na fleksibilnost tehnologij, ki jih podjetje potrebuje za tovrsten razvoj.

Strateška prednost podjetja Spajkit je v združevanju različnih tehnologij na različnih platformah, kar omogoča prenosljivost informacijskih sistemov med  različnimi okolji.