tehnologija

Razvoj informacijskih sistemov

Za učinkovito implementacijo informacijskih sistemov je najbolj pomembno dobro načrtovanje. Razvoj prototipov, testiranje in uvajanje izvajamo s tesnim sodelovanjem z našimi strankami V začetni fazi izdelamo strateški plan, ki podrobno opiše vizijo, usmeritve sistema, katerega zajema projekt. Opis kritičnih dejavnikov uspeha nam zagotavlja vpogled na pasti in težave, ki se pojavljajo med razvojem. Opis obstoječega stanja informacijskega sistema in opredelitev nove tehnološke zahteve nam poda izhodišče za načrtovanje nove tehnologije. Sledijo faze razvoja v katerih izvajamo podrobno analizo na podlagi strateškega planiranja, sledi načrtovanje, izvedba in končna implementacija sistemov.

Razvojno okolje

Za razvoj aplikacij uporabljamo  razvojno okolje Unify, Oracle APEX in Odprtokodne rešitve

Unify je razvojno okolje za aplikacije na Windows platformi. Omogoča hiter razvoj aplikacij in spletnih storitev, razvijalci se zaradi enostavnosti okolja lahko v večini posvečajo vsebinskim problemom in manj tehnološkim.

Oracle ponuja cel nabor razvojnih orodij. Uporabljamo tako orodja za analize (OLAP, DIS), kot APEX za razvoj aplikacij ki delujo preko spleta.

Podatkovne zbirke

Pri razvoju uporabljamo tako odprtokodne, kot tudi licenčne sisteme za upravljanje s podatkovnimi zbirkami. Uporabljamo različne podatkovne strežnike, glede na zahtevnost in na že predhodno uporabljene tehnologije pri strankah.

MySql sistem za upravljanje s podatkovnimi zbirkami je prvotno namenjen shranjevanju spletnih vsebin in se razvija v sistem, ki so večjega obsega.

Sistem za upravljanje s podatkovnimi zbirkami PostgreSql je od odprtokodnih sistemov najbolj primeren za zahtevnejše aplikacije.

Zbirka Oracle pa omogoča celovit pristop pri razvoju informacijskih sistemov. Poleg transakcijskih podatkovnih zbirk omogoča gradnjo podatkovnih skladišč, OLAP in direktorskih informacijskih sistemov.

MsSql strežnik je najbolj razširjen sistem za upravljanje podatkovnih zbirk podjetja Microsoft. Ta je najbolj pogost pri srednjih in malih podjetjih.